ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

       ลำดับที่ 1 งานพัฒนาด้านการประมง  ก่อสร้างบ่อชีเมนต์เพราะพันธุ์ปลาพร้อมหลังคาคลุม

 

* ประกาศศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 

* ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 10-22 มิถุนายน 2558  จำนวน  1 รายการ

    1. สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร อบรมหลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่และมะนาวนอกฤดูและการขยายพันธุ์   สอบราคาซื้อวัสดุ(ปุ๋ย+สารเคมี)

 

* ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 10-23 มิถุนายน 2558  จำนวน  1 รายการ

    1. สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร อบรมหลักสูตร เกษตรทฤษฎีใหม่และมะนาวนอกฤดูและการขยายพันธุ์  สอบราคาซื้อมะนาว+ไม้ผล

 

* ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 9-22 มิถุนายน 2558  จำนวน  2 รายการ

    1. สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ   สอบราคาซื้อรถบรรทุก

    2. สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรในโครงการส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ     สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(เห็ด)

 

* ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 5-18 มิถุนายน 2558  จำนวน  3 รายการ

    1.สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรอาหารปลา  สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร

    2.สอบราคาซื้อ  สอบราคาซื้อ

    3.สอบคาราจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรือนนอน  สอบราคาจ้างซ่อมแซม

 

  * ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง 13-16 กรกฎาคม  2558  จำนวน  3 รายการ

    1. ประกวดราคาซื้อตัวอักขระของป้ายบอกทาง          สอบราคาป้ายบอกทาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@spkphusing