ขยายผลเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า

 

วันที่  9 พฤศจิกายน  2566

           นายสมชายเชื้อจีนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริมอบหมายให้ นางสาวจุไรวรรณ รัตนะวัน นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานขยายผล ลงพื้นที่ขยายผลเรื่องการเพาะเห็ดนางฟ้าโดยให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดและฝึกทักษะการอัดก้อนเห็ดให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 จำนวน 50 คน ที่โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 

 

@spkphusing