ลงพื้นที่ตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ/ตัดหญ้าและะตกแต่งไม้กระถาง ณ.วัดไพรพัฒนา

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

     นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ รัตนพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ตัดแต่งไม้ดอกไมัประดับ/ตัดหญ้าและตกแต่งไม้กระถางตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นี้

 

@spkphusing