พนักงานราชการ

พนักงานราชการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 พนักงานราชการประจำศูนย์ฯ  จำนวน  32  คน

 

บริการภาครัฐ

opinion
doa procure
gp
doacenter
oic
GOV CHL
ginfo
agrimap

ข้อมูลภาครัฐ

newth
hazard follow
e service2
manual
doaecc
regis
rubberprice
EL
GAP
organic
พรบ.ที่กรมดูแล

เชื่อมโยงภายนอก

undb
AEC
minis
lawslib
thailandntr
osec
ocsc
opdc
igpthai
มกอช
rubberthai

ตลาดสินค้า

แหล่งความรู้

aic2
doa forward
doa clip
doa reseach
doa share
DOA Library
agebook
cv
Kasikorn Magazine
Plibai Newsletter
agrotour
e-Learning
journal
cassava
coconut
banana

ดาวโหลด

card

fontTH-dowload

opm

cabnet

quit

ประชาสัมพันธ์ คสช.

npomc
nacc
@spkphusing