ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ โรงเรียนบ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจศูนย์ดำรงธรรม และมอบพันธุ์ไม้ผลให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยมี จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


 

@spkphusing