ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาของงานพัฒนาด้านข้าว

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

  

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาของงานพัฒนาด้านข้าว ในพื้นที่ 5 ไร่ ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ


@spkphusing