จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีตักบาตรและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และพิธีปล่อยปลาในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ เขื่อนห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ