หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ณ วัดบ้านหอย ตำบลกหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหอย ตำบลกหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing