ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ครั้งที่ 3

แปลงต้นแบบงานขยายผล

  

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และเยี่ยมชมแปลงต้นแบบงานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก และการปลูกกาแฟเศรษฐกิจ โดยมี นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน

@spkphusing