วันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบปีที่ 49

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมพิธี และรับฟังนโยบายของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบปีที่ 49 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ