สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์ไม้ผล

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่23 กันยายน5264

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์ไม้ผล ทุเรียน เงาะ ลำใย มะม่วงแก้วขมิ้น กาแฟโรบัสต้าและสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แก่เกษตรกร จำนวน15ราย ณ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing