ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับอำเภอภูสิงห์ ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing