ตรวจร้านค้าและเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี

 

 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าและเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี พร้อมตรวจสต๊อกยางในเขต อำเภอกันทรลักษ์และอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing