สื่อวีดีทัศศูนย์ฯ

ดูวีดีทัศน์ ปี 60   

       

                     ตอนที่ 1                                      ตอนที่ 2

ดูวีดีทัศน์ แนะนำศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ปี 59

ดูวีดีทัศน์  แนะนำศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ปี 58

ดูวีดีทัศน์ การขยายผลการผลิตมะนาวนอกฤดู ปี 58

ดูวีดีทัศน์เก่าของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ  ที่ผ่านมา

             - 20 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์ฯ

             - ความสุขของแผ่นดินศูนย์ฯ

            - เกษตรกรทฤษฎีใหม่ศูนย์ฯ

            - ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

            - สมุดโคจรเกษตรศูนย์ฯ ตอนที่ 1

            - สมุดโคจรเกษตรศูนย์ฯ ตอนที่ 2

 

 

เกี่ยวกับศูนย์ฯ

@spkphusing