แปลงต้นแบบจุดเรียนรู้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการ 5

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9


วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบจุดเรียนรู้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ แปลงเกษตรกร อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ