เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟ

 


        วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในแปลงยางพารา ณ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing