โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์

   

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายพิทยา จำปาแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อบูรณาการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing