มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

มอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่


วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบปัจจัยการผลิต หมูป่า จำนวน 1 คู่ ให้แก่เกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นหมูหลุมและหมูจะผลิตปุ๋ยโดยไม่ต้องกลับกอง ณ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing