นิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

นิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564  เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบซึ้งสอดคล้องกับภารกิจศูนย์ฯ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นประธานในพิธี และมอบปัจจัยการผลิต ท่อนพันฑุ์อ้อยคั้นน้ำพันธ์ุสุพรรณบุรี 50 แก่เกษตรกรผู้ที่มารวมงาน ณ โรงเรียนปรางค์กู่ ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing