หน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

หน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

 

       วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจศูนย์ดำรงธรรม โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


@spkphusing