ร่วมต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต14

ร่วมต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต14


วันที่ 19 ธันวาคม 2563

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ผ่านการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ และตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing