นิทรรศการงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

งานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 

 

      วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง 18-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแสดงถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของเมืองศรีสะเกษ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)