หน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564


        วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจศูนย์ดำรงธรรมและมีการมอบปัจจัยการผลิต ต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยมี นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักสงฆ์บ้านตำหนักตาโสม หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

   

 

 

 

 

 

@spkphusing