โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

        นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และมอบปัจจัยการผลิตไม้ผล แหนแดง และพืชสมุนไพร แก่เกษตรกรจำนวน 200 ราย ณ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

            

 

@spkphusing