ประชุมแผนงานประจำปี 2564

 

ประชุมแผนงานประจำปี 2564 โดยนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี

 

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

 

     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบผลดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และพิจารณาแผนงานโครงการประจำปี 2564 พร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากประธานคณะอนุกรรมการ โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

       

@spkphusing