ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมโครงปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ ฝายต้นน้ำจำปานวง หมู่ที่3 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

            

@spkphusing