อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

         วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

           ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปี 2563 โดยมีนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านจอก หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

        

@spkphusing