บูรณาการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

บูรณาการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านรุน

 

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

     ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อบูรณาการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบ กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านรุน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

                 

@spkphusing