ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

                

                     ตอนที่ 1                        ตอนที่ 2

 

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด

นายยุธนา  วิริยะกิตติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 นายยุธนา  วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ โดยมีนายสมชาย  เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และคณะทำงานของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมและดูงานภายในแปลงต้นแบบต่างๆ ของกิจกรรมศูนย์ฯ  10 มิถุนายน 2558

  ประมวลภาพการตรวจเยี่ยม

  

 

@spkphusing