โครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารี

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมมายุครบ 5 รอบ

   นายพิทยาจำปาแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน
ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ วัดบ้านแซร์ไปร ตำบลไพพัฒนา อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี พันเอกสาธิต  เกิดโภค รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 เป็นประธาน และนายขจรยศ  สมสาย เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ กล่าวรายงาน
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน
                1.หน่วยพัฒนาที่ดิน ที่ 7 สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
กรมพัฒนาที่ดิน
                2.หน่วยเฉพาะกิจที่ 3
                3.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป้าหมาย
                1.ผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 5 ตัน
                2.ราษฎรบ้านแซร์ไปร ต.หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านคู่ขนานชายแดน ไทน  กัมพูชา

ภาพกิจกรรมร่วมจัดนิทรรศการ

 

 


 

 

 

 

 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

88089
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
30
39
228
87467
1054
1757
88089

Your IP: 18.210.28.227
Server Time: 2019-11-21 20:46:46

แหล่งความรู้

aic2
doa forward
doa clip
doa reseach
doa share
DOA Library
agebook
cv
Kasikorn Magazine
Plibai Newsletter
agrotour
e-Learning
journal
cassava
coconut
banana

ดาวโหลด

card

fontTH-dowload

opm

cabnet

quit

ประชาสัมพันธ์ คสช.

npomc
nacc
@spkphusing