20 ปี ใตร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 “20 ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ  และเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ กล่าวรายงานแนวทางขับเคลื่อนผลสำเร็จโครงการสู่เกษตรกร               

    ฯพณฯ อำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ถ่ายภาพที่ระลึก

ชมนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมภายในงานวันที่ 18 สิงหาคม  2557